Program

DIGITÁLIS TÉR KONFERENCIA – EGYÜTTMŰKÖDÉS A DIGITÁLIS TÉRBEN, JÁRVÁNYON INNEN ÉS TÚL

Regisztráció: https://tka.hu/rendezveny/15012/digitalis-ter-konferencia-egyuttmukodes-a-digitalis-terben-jarvanyon-innen-es-tul#rsvpForm 

Bár a járvány nem enged a szorításából, 2020-ban is megrendezzük a Digitális Tér konferenciát.

Időpont: 2020.11.25. – 2020.11.27.
Helyszín: Online

Ahogy azonban az életünk minden területén, itt is alkalmazkodnunk kell, ezért online rendezvényre készülünk.

 • Hogyan hatott a tavaszi, kényszerű digitális átállás a tevékenységünkre, a kapcsolatainkra?
 • Hogyan élték meg szülők, tanulók és pedagógusok a digitális oktatást, és mi az, amit ez az időszak a környezetünkben zajló kultúraváltásról elmond nekünk?
 • Hogyan használhatjuk az online teret a kapcsolatok és kulturális élmények minél teljesebb megélésére?
 • Milyen konkrét megoldások születtek a tanárképzésben és az iskola világában? – A kérdésre válaszolva, hagyományainknak megfelelően, sor kerül a Digitális Módszertár díjátadójára és a díjazott ötletek bemutatására is.

A programok mindhárom napon 15 és 19 óra között valósulnak meg. A plenáris előadásokat és a szekcióprogramokat Zoom konferencia formájában szervezzük.Tartsanak velünk, találkozzunk ezúttal az online térben!

Tartsanak velünk, találkozzunk ezúttal az online térben!

A konferencia program- és szervezőbizottsága:
Farkas Bertalan Péter (elnök)
Fehérvári Anikó
Földes Petra
Györgyi-Ambró Kristóf Áron
Misley Helga
Szekszárdi Júlia

Program

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

1. nap 2020. november 25.

15:00-15:20 Köszöntés, a konferencia megnyitása
A konferenciát megnyitja: Dr. Rónay Zoltán, oktatási dékánhelyettes ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
15:20-17:05 Plenáris előadások
15:20-15:50 A digitális oktatás tapasztalatai a köznevelésben – az email hegyeken is túl

 • Czirfusz Dóra: adatelemző, oktatáskutató
 • Dr. Horváth László, egyetemi adjunktus (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet)
 • Dr. Misley Helga, egyetemi adjunktus (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet)
15:50-16:20 Hashtag.school és tanárok felkészültsége – Prievara Tibor középiskolai tanár, a TanárBlog szerzője, a #school e-learning keretrendszer kitaláljója.
16:20-16:50 Család és kultúra a digitális térbenKolosai Nedda (ELTE TÓK)
16:50-17:05 Az előadások során feltett kérdések megválaszolása
17:05-17:20 Szünet
17:20-19:00 Kerekasztal-beszélgetés
Tanári életutak bemutatása

 • Moderátor: Mohay Domonkos, Péter Petra, tanárszakos hallgatók, a “Tanár leszek” hallgatói műhely tagjai, ELTE PPK
 • Tagok:
  • Seres Zoltán, tanár, VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium
  • Dénesné Szak Andrea, tanár, Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Kiss Mónika, tanító, Szegedi Orczy István Általános Iskola
  • Horváthné Gyurisán Szabina, tanár, Soproni SzC Handler Nándor Technikum
  • Barbarics Márta, tanár, Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum


2. nap 2020. november 26.

15:00-16:50 Szekciófoglalkozások/I.A kultúraváltás sokkjaModerátor: Béndek Ábris, diákA szekcióbeszélgetés résztvevői:

 • Dr. Gyarmathy Éva, klinikai szakpszichológus,TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
 • Jakab György, történelem- és médiatanár
 • Kereszty Zsuzsa, ny. főiskolai docens, pedagógus, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
 • Béndek Ábris, diák
16:50-17:10 Szünet
17:10-19:00 Szekciófoglalkozások/II.Távmegoldások

 • A magyar filmörökség a távoktatásban (Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum)
  • Erdős Emese, oktatási referens; Löwensohn Enikőaz Alapfilmek projekt vezetője
 • Távtanácsadás és online pályaorientáció a digitális munkarendben
  • Dr. Fazakas Ida, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem, PKK; Tajtiné Lesó
 • A tanulás jövője – pedagógusközösségek az online térben
  • Farkas Bertalan Péter csoportvezető, Györgyi-Ambró Kristóf referens Tempus Közalapítvány
 • “Csak abból a kancsóból tudunk önteni, amit előtte feltöltöttünk” – Gyakorlatok a reziliencia erősítésére az (online) osztályteremben
  • Vercseg Zsuzsa Community Impact Manager – United Way Magyarország
 • 3 hónap, 3000 örömteli tanóra az online térben
  • Tóthné Almássy Mónika igazgató – KórházSuli Alapítvány

3. nap 2020. november 27.

15:00-16:50 Szekciófoglalkozások/III.A digitális oktatás dilemmái a tanárképzésben (szekcióvezető: Fehérvári Anikó, egyetemi docens, ELTE PPK)

 • A kooperatív paradigma alkalmazása: online és hibrid helyzetekben
  • Arató Ferenc egyetemi adjunktus, Híves-Varga Aranka egyetemi docens – PTE BTK Neveléstudományi Intézet
 • A tanárképzők digitális kompetenciáinak fejlesztése a távolléti oktatás előtt, alatt és után
  • Dringó-Horváth Ida egyetemi docens, KRE IKT Kutatóközpont és M. Pintér Tibor egyetemi adjunktus, KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Távolléti oktatás a tanárképzésben: kihívások és tanulságok
  • Bereczki Enikő egyetemi adjunktus, ELTE PPK
 • Digitális módszertani kihívások a tanárképzésben – mire tanít a távolléti oktatás
  • Rausch Attila, egyetemi adjunktus, Misley Helga, egyetemi adjunktus, ELTE PPK
16:50-17:10 Szünet
17:10-19:00 Szekciófoglalkozások/IV.Innovatív pedagógusok – Digitális Módszertár díjazottak bemutatói

 • A Digitális Módszertár nyertes pályázatainak bemutatója.
  • SMART BIOLÓGIA – Kállai Balázs
  • A könyvek összekötnek – Kiss Mónika Mária
  • XIX. századi novellák a XXI. századi iskolában – Horváthné Gyurisán Szabina
  • Kalandozzunk Balatóniában! – Bosányi Éva
  • A szén fiú és a szilícium lány – Csaláné Böngyik Edit
  • Nem mehetek el sehova, elmegyek hát “mindenhova” – Utazás Kajlával! – Csaja Zsuzsa
  • Tanulási ösvények Symbaloo-val nem csak digitális tanrend idején – Tusorné Fekete Éva
  • Netes intelmek avagy Kölcsey Ferenc Parainesis című művének feldolgozása a digitális oktatási rend idején – Nagy Noémi
  • Óraterv a Modern tündérmesék témakör meseregényeinek és kortárs meséinek feldolgozásához készült tematikus tervhez – 01. Bevezetés a modern tündérmesék világába – Heffner Anna
  • Szabadulj ki az alsó tagozatból! – Éder Márta
  • Virtuális kalandozás a könyv részei körül – Iványiné Nagy Kinga
  • KarantÉnünk – Daidalosz és Ikarosz története, avagy mi van a kulisszák mögött? – Dénesné Szak Andrea
 • Beszélgetés a díjnyertes pedagógusokkal.

A szekciók leírásai

A kultúraváltás sokkja

„Bár nem tudunk róla, hogy feltalálták volna az időutazást, mégis részt veszünk benne. A 21. században olyan gyors a fejlődés, hogy egy emberöltőn belül több kulturális váltást is meg kell élnünk, és lényegében új kultúrákban találjuk magunkat néhány évtizeden belül. Ilyesmire korábban nem kellett felkészülnünk. Minden adott, hogy a 21. század elején gigasebességre kapcsolt változások kulturális sokkot okozzanak, hiszen köszönő viszonyban sincsen a jelenlegi közeg azzal, amelyben a legtöbben szocializálódtunk. ”
A szekcióban választ keresünk arra, hogy hogyan élik meg napjaink kultúraváltását a különböző korosztályok: bénító sokkhatást jelent-e számukra, vagy képesek meglátni az új lehetőségekben rejlő izgalmas kihívásokat. A szekcióbeszélgetés résztvevői: Gyarmathy Éva, klinikai szakpszichológus, Jakab György, történelem- és médiatanár, Kereszty Zsuzsa, pedagógus és Béndek Ábris, diák.

Távmegoldások

A TÁVMEGOLDÁSOK szekcióba olyan programokat hívtunk meg, akik a kapcsolat és/vagy a kultúra szempontjából releváns, pótolhatatlan tevékenységet transzformáltak sikeresen a digitális térbe, és mások számára is adaptálható, másokat is inspiráló tapasztalatokkal rendelkeznek. A szekcióban a programok 20-20 percben mutatkoznak be.

Digitális Módszertár díjazottak bemutatói

A Digitális Módszertár a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötletek gyűjteménye. Olyan, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT-eszközök kreatív használatával. Egy-egy hosszabb időtartamú projekt vagy tanóra teljes tervezéséhez nyújt segítséget letölthető segédanyagokkal, illusztrációkkal, vagy akár óratervekkel együtt.
A Digitális Módszertár 2020-as felhívásának fókusza: “Az önálló tanulás támogatása online tanulási környezetben”. A szekció résztvevői megtekinthetik a 12 díjazott pedagógusok óratervének illetve projektjének bemutatóját, illetve lehetőség lesz kérdezni díjazottjainkat a feltöltött módszertani ötletekről.

A digitális oktatás dilemmái a tanárképzésben

A szekció három felsőoktatási intézmény tanárképzésben született digitális módszertani újításait mutatja be, melyek a pandémiás időszakon túl is hasznosíthatók. Az előadások foglalkoznak a különböző online tanulási keretrendszerek használatával és hasznosíthatóságával, a tanulásszervezés online lehetőségeivel, a hallgatók és oktatók közötti hatékony tanulástámogató lehetőségekkel.