Program

2014. április 26. (szombat)
ELTE PPK, Kazinczy utcai épület

9:00-10:00 (Aula) Regisztráció
10:00-10:15 (Aula) Köszöntés, a konferencia megnyitása
(Perjés István, Lévai Dóra)
10:20-11:50 (Aula) Plenáris előadások
10:20-10:50 Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
10:50-11:20 Gyarmathy Éva: A kis kiborgok és a kritikai gondolkodás
11:20-11:50 Koren Balázs: Okostelefonok az oktatásban
11:50-12:10
(Aula)
Digitális Pedagógus Díj 2014 – A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárának díjátadója
12:10-13:10
(Kazy Fszt. 4.)
Ebédszünet, kiállítók bemutatkozása
13:15-14:45 Szekciófoglalkozások/I.
13:15-14:45
(Kazy 409.)
I/1. Info-kommunikáció a tanulásban és a fejlesztésben 1.
“Az én gyerekem is tehetséges” ISZE projekttémához kapcsolódó előadások és műhelybeszélgetés
Szekcióvezető: Gyarmathy Éva
Gyarmathy Éva: Tanulás a digitális korszakban
13:15-14:45 (Kazy Aula) I/2. IKT-eszközök kreatív használata – pedagógusok digitális módszertani ötletei I. (Digitális Pedagógus Díjazottak jó gyakorlat bemutatói)
Szekcióvezető: Lévai Dóra
Valastyánné Rábl Stefánia: Sasszem – Természeti- és épített környezeti nyomozó iroda – avagy kincsvadászok a világörökség nyomában
Bognár Amália: Ajánlott olvasmány feldolgozása IKT eszközökkel
Tusorné Fekete Éva: Vízprojekt – avagy amikor együtt visszük a vadászpuskát – természetismeret órán
Bakos Márta: A magyar nyelv HANGZÓ tiszta forrása – Tájnyelveink
Filep Otília: Kreatív fizika
Tóthné Bán Gyöngyi: Találd ki, hol vagyok? – Mystery skype
13:15-14:45 (Kazy 113.) I/3. 21. századi tanulás a gyakorlatban
Szekcióvezető: Prievara Tibor
Prievara Tibor: A jövő iskolája – a gyakorlatban
Fekete Zsombor: A konzervatív játékosítás gyakorlata: módszer, eredmények, ajánlások
Bráder Edina: A diák mint tartalomfejlesztő
Koncz Orsolya: Motiváció és 21. századi tanulás
Horváth Bianka – Rácz Lili: DiákBlog – így írunk mi!
Selyem Dávid: Közgazdaságtani applikáció fejlesztése
Bakos Bence – Juhász Gergely: Budapest on the Go! – turisztikai játék fejlesztése
13:15-14:45 (Kazy 407.) I/4. A STEM területek (Tudomány, Technológia, Mérnöktudomány és Matematika) megalapozása a közoktatásban IKT-eszközök támogatásával – Korszerű természettudományos nevelés jó gyakorlatai
Szekcióvezető: Szegedi Eszter
Kőrösi Gábor, Esztelecki Péter: Újragondolt tanítás, avagy inverz tanítás IKT eszközök segítségével
Kurtán Kolos: Magyarország – a második félév kihívásai! Jó gyakorlatok a földrajz tanításában a 8. évfolyamon
Czeglédi Karolina, Mészárosné Fogarasi Erika: Info-kommunikációs eszközök a természettudományos nevelésben, Szandaszőlősön
Holeczné Morvai Ildikó, Nagyné Lelkes Anikó: Természettudományos gyakorlat 1. és 5. osztályban IKT eszközök támogatásával
Réti Mónika: Ark of Inquiry – nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben
13:15-14:45 (Kazy 313.) I/5. Az újmédia tudományközi kapcsolatai
Szekcióvezető: Forgó Sándor
Fehér Katalin: A digitális profiltól a selfie-ig
Szakadát István: Digitális kételyek
László Miklós: Élménytársadalom a Facebook galaxisban
Molnár György: Az újmédia digitális, időszerű, tartalmi kérdései
Forgó Sándor: Az újmédia oktatáselméleti aspektusai
13:15-14:45 (Kazy 314.) I/6. Lájk és/vagy fejsimogatás
A workshop egy olyan világhírű, több országban sikerrel alkalmazott fejlesztő módszert mutat be, amely segíti az egészséges digitális-perszonális interakció megvalósítását a gyerekekkel.
Szekcióvezető: János Réka
15:00:16:30 Szekciófoglalkozások/II.
15:00:16:30 (Kazy 409.) II/1. Info-kommunikáció a tanulásban és a fejlesztésben 2.
“Az én gyerekem is tehetséges” ISZE projekttémához kapcsolódó előadások és műhelybeszélgetés
Szekcióvezető: Gyarmathy Éva
Szántai Károly: Info-kommunikációs akadálymentesítés a digitális korszakban
15:00:16:30 (Kazy Aula) II/2. IKT-eszközök kreatív használata – pedagógusok digitális módszertani ötletei II. (Digitális Pedagógus Díjazottak jó gyakorlat bemutatói)
Szekcióvezető: Hülber László
Kiss Mónika Mária: Szeretettel – Anyukáknak
Percs Kriszta: Rizikó, világhódító matek társasjáték
Vajda Éva: XIX.század költői a Facebookon
Nemes-Nagy Katalin Erika: Ezt főztük ki!
Tóth Éva: Készíts hirdetési újságot!
Csikó Szilvia: Peregrinusok egykor és most – Életpálya-tervezés és tudásmenedzsment lehetőségei a középiskolás korosztály körében
15:00:16:30 (Kazy 313.) II/3. Miért nem értjük egymást? Szülők és pedagógusok online és offline. Kerekasztal-beszélgetés és fórum a Kölöknet és az OFOE országos vizsgálatainak tapasztalatairól.
Szekcióvezető: Németh Szilvia
15:00:16:30 (Kazy 113.) II/4. Az új nemzedék – digitális tanárjelöltek
Szekcióvezető: Buda András
Balogh Andrea – Bot Krisztina – Kolláth Enikő: A digitális implementáció intézményesülése, a digitális pedagógiai kultúra támogatása
Malmos Edina – Jász Erzsébet: Tegyük IKT-vá a tanórát!
Csont István: P-P-P az oktatásban
Nagyházi Anna: Modern inspiráció és szemléltetés az oktatásban, avagy miből tanul a diák és miből a tanár
Katona József: A jövő iskolája
15:00:16:30 (Kazy 314.) II/5. Filmkészítés a magatartásproblémával küzdő gyermekek körében
Szekcióvezetők: Csuja László, Fehér Beáta
16:45-től
(Kazy Aula)
Az igazolások átvétele az aulában