Program

2022. november 2. 16:00-18:00 (online, Zoom felület)

Digitális társadalom – digitális iskola – digitális jóllét

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet képzési programjaihoz kötődő digitális technológiák használatának interdiszciplináris bemutatása

Szekcióvezető: Dr. Fehérvári Anikó ELTE PPK NI, intézetigazgató, egyetemi tanár 

16:00-16:25 Digitális kompetencia és oktatás: A DigComp 2.2 újdonságai és jelentősége az oktatásban

Dr. Rausch Attila, ELTE PPK egyetemi adjunktus

16:25-16:50 Társadalom és egyenlőtlenségek a digitális korban

Dr. Fehérvári Anikó, ELTE PPK NI, intézetigazgató, egyetemi tanár

16:50-17:10 Esélyegyenlőség az oktatásban: differenciált tanulásszervezés és digitális technológia

Gulya Nikoletta, ELTE PPK egyetemi tanársegéd

17:10-17:35 Valós jogok a virtuális térben avagy a digitális oktatás jogi keretei 

Dr. Rónay Zoltán, ELTE PPK dékánhelyettes

17:35-18.00 A digitális technológia használat pszichológiai veszélyei 

Vekety Boglárka, ELTE PPK egyetemi tanársegéd

2022november 3. 16:00-18:00 (online, Zoom felület)

Tanárhálózatok, tanárközösségek tudásmegosztása

  • Európai tanárhálózatok
  • eTwinning – Vitaindító gondolatok egy európai tanárhálózatról
  • Nemzetközi együttműködések, határokon átívelő tudásmegosztás

  Szekcióvezető: Györgyi-Ambró Kristóf, projektkoordinátor, Tempus Közalapítvány


 2022. november 5. (szombat) ELTE PPK, Kazinczy utcai épület

 

9:00-10:00

 

Aula

Regisztráció
10:00-10:15

 

215. terem

Megnyitó, a konferencia eddigi eseményinek összefoglalása

Dr. Rónay Zoltán, oktatási dékánhelyettes, ELTE PPK

Dr. habil.  Dringó-Horváth Ida, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, IKT Kutatóközpont – központvezető

Levezető elnök: Farkas Bertalan Péter

10:15-11:45

 

215. terem

Plenáris előadások
10:15-11:00 Közösségimédia-használat és mentális egészség

Dr. Koronczai Beatrix, egyetemi adjunktus, ELTE PPK Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék

11:00-11:45 A kritikai médiaműveltség fejlesztésének lehetőségei és gyakorlata az iskolában

Dr. Nagy Krisztina, jogász, médiapedagógus, egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, a Televele Médiapedagógiai Egyesület alapító tagja, jelenlegi elnöke

11:45-12:00 Digitális Pedagógus Díj 2022 – A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárának díjátadójaA díjat átadja: Verses István, Erasmus+ programigazgatóTempus Közalapítvány 
12:15-13:30

 

Aula

Kiállítók bemutatkozása 

Moderátor: Dr. Rausch Attila, egyetemi adjunktus, ELTE PPK

Abacusan, Balázs-Diák Kft., Maker’s Red Box, Matific, Mozaik Kiadó, Neteducatio, Nyitott Kör Egyesület, Redmenta, SkillGo, SkillToolkit Live 

13:30-15:00  Párhuzamos szekciók I. 
13:30-15:00

 

214. terem

1. szekció: A digitális jól(l)ét felsőoktatási aspektusai tükrében

Szekcióvezető: Dr. habil. Dringó-Horváth Ida, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, IKT Kutatóközpont – központvezető

13:30-14:00 A digitális jóllét felé vezető út a digitális állampolgárságon keresztül vezet

Dr. Papp-Danka Adrienn, egyetemi docens, Magyar Táncművészeti Egyetem, Oktatásinformatikai Bizottság

14:00-14:30 A technostressz hatásai és csökkentése a felsőoktatásban

Dr. T. Nagy Judit, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, IKT Kutatóközpont

Ch. Babócsy Ildikó, e-Learning szakértő, Károli Gáspár Református Egyetem, IKT Kutatóközpont

Dr. habil. Dringó-Horváth Ida, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, IKT Kutatóközpont – központvezető

14:30-15:00 Aszteroidabiztosra tervezve: hogyan építsünk reziliens oktatásfejlesztési ökoszisztémát?

Dr. Dósa Katalin, egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem Oktatásfejlesztési Iroda vezetője)

Tóth Katalin (oktatásfejlesztő, Budapesti Gazdasági Egyetem, Oktatásfejlesztési Iroda)

Sebestyén Lilla (oktatásfejlesztő, Budapesti Gazdasági Egyetem, Oktatásfejlesztési Iroda)

13:30-15:00

 

203. terem

2. szekció: Mi fán terem a facilitátor? – Diskurzus a Fókuszban a facilitátor című kötet dilemmáiról

Szekcióvezető, moderátor és hozzászóló is egyben:

Farkas Bertalan Péter, tudásmenedzsment szakértő, a Fókuszban a facilitátor c. kötet szerkesztője, a Learnitect Design Kft. ügyvezetője

Meghívott vendégek:

Dr. Tóth-Mózer Szilvia, e-learning szakértő, ELTE Oktatási Igazgatóság, a Fókuszban a facilitátor c. online kötet szerzője

Dr. Dorner Helga, habil. egyetemi docens, intézetigazgató, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, ELTE PPK

Szirtesi-Nagy Réka, ACC, Szervezetfejlesztési igazgató, vezető tréner, coach, DFT-Hungária Zrt.

Wieland Veronika, Wieland és Wieland Kft. ügyvezetője, Magyarországi Facilitátorok Egyesületének elnökségi tagja, Qualified Facilitator® program alapítója

13:30-15:00

 

217. terem

3. szekció: Mi vagyunk a grund. ArTeC robotok a tanítás-tanulás folyamatában.

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet és az Abacusan Stúdió közös workshopja az Erasmus+ program támogatásával megvalósuló, atipikus és tipikus gyermekek robotika oktatással segített inkluzív fejlesztését célul kitűző RIDEX program köré épül. A program elősegíti a 8-14 éves korosztály fejlődését inkluzív csoportokban, ArTeC robotika eszközökkel és kidolgozott, hatásmérésekkel alátámasztott módszertannal.

A workshop során a Pál utcai fiúk irodalmi alkotáson keresztül mutatjuk be a RIDE módszertan modulmátrixát, a tanári- és diák anyagok szerkezetét, a kapcsolódó segédanyagokat. Mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy az ArTeC robotok programozásának alapjait megismerje, saját tapasztalatot szerezzen a program hatékonyságáról, felmerülő kérdéseire válaszokat kapjon.

 

15:00-15:30 Szünet
15:30-17:00 Párhuzamos szekciók II.
15:30-17:00 

 

203. terem

1. szekció: A pedagógiai kutatás és gyakorlat összekötése, avagy hogyan tervezzünk a résztvevők bevonására építő, a gyakorlat számára hasznosítható kutatásokat?

Inspiráló projektek, tapasztalatok megosztása (pl. RIDEX)

Beszélgetés kutatók és gyakorló pedagógusok részvételével

Szekcióvezető: Dr. Horváth László ELTE PPK

Az oktatás világának kutatása és a pedagógiai gyakorlat elválaszthatatlan egységet képez. A kutatás nem csak adatokat gyűjt a gyakorlatból, hanem az eredményeket visszaforgatja a tanárképzés keretében a pedagógiai praxisba. Emiatt a kölcsönösség miatt elengedhetetlen, hogy értő kommunikáció valósuljon meg az érintettek között. A szekció keretében a résztvevők bevonására építő jó gyakorlatokat mutatunk be inspirációként, illetve kutatók és gyakorló pedagógusok részvételével közösen gondolkozunk a kutatás és a gyakorlat hatékony összekapcsolásában.

15:30-17:00

 

214. terem

2. szekció: Digitális Pedagógus Díjazottak bemutatkozása

Szekcióvezető: Györgyi-Ambró Kristóf, Projektkoordinátor, Tempus Közalapítvány

A Digitális Módszertár éves pályázatán a 2022-es év 12 ötletgazda pedagógusának és pedagógus csoportjának a bemutatóját tekinthetik meg a konferencia résztvevői. Idei díjazottjaink közt hangsúlyosak a magyar nyelv és irodalom valamint angol nyelvi ötletek, de médiaműveltségi projekt és pedagógusnapi programterv is került díjazásra. A bemutatókon megismerhetjük a díjazott ötletek összefoglalóit és lehetőség lesz kérdezni is a díjazott pedagógusoktól is.

16:00- Az igazolások átvétele az Aulában