Sajtóanyag

Hogyan alakul át az infokommunikációs társadalomban a tanítás és tanulás fogalma? Milyen helyet foglal el ebben a folyamatban az iskola? Miben áll a pedagógus szerepe az információs társadalomban? Többek között ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni a 2013. május 25-én (szombat), az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) megrendezésre kerülő Digitális pedagógus konferencia 2013.
Az információs és kommunikációs technológiák használata áthatja a mindennapjainkat, jelentősen befolyásolva az olvasási, a kommunikációs és nem utolsó sorban a tanulási szokásainkat. A tanulási szokások megváltozása elengedhetetlenné teszi a pedagógusok szerepének átgondolását, újraértelmezését, hiszen a digitális generációk tanítói és nevelői számtalan olyan kérdéssel és kihívással találkoznak, amelyek az infokommunikációs eszközök és a web2.0-s szolgáltatások használatára vezethetőek vissza.
A Digitális pedagógus konferencia 2013 keretében megrendezésre kerülő plenáris előadások és szekciófoglalkozások az új kihívások megfogalmazása mellett arra is választ adnak, hogy milyen ismeretekkel, képességekkel és kompetenciákkal kell egy pedagógusnak rendelkeznie ahhoz, hogy az információs társadalom hiteles, tudatos közvetítője, tanítója, nevelője legyen.
Napjaink egyik égető kérdése, hogy milyen tudást közvetítsen az iskola, mi a műveltség aktuális tartalma, mire nyitottak a mai diákok, illetve hogyan motiválhatók arra, hogy befogadják a tanárok által közvetített tartalmakat. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ez a kérdéskör lesz a kerekasztal-beszélgetés témája. A beszélgetés során a következő szakemberek ütköztetik a véleményüket: Bácsi János, iskolaigazgató, Gergelyi Katalin, tanár, Gyarmathy Éva, pszichológus, Knausz Imre és Nahalka István, pedagógusok, egyetemi oktatók. A beszélgetést vezeti: Szivák Judit, egyetemi oktató.
Buda András nyitóelőadásában szó lesz – többek között – a „digitális bevándorlók” közismert fogalmának meghaladásáról, illetve differenciálásáról, hiszen kutatási eredményei alapján elmondható, hogy ma léteznek digitális remeték, digitális felfedezők, digitális nomádok, digitális honfoglalók, digitális vándorok. A digitális bevándorlók csoportja egyáltalán nem homogén, sőt nem is csak az egészen ifjú nemzedék sorolható a valamelyik digitális jelzővel ellátott csoportba. Ez önmagában is komoly kihívások elé állítja a (digitális?) pedagógusokat, s akkor még nem szóltunk arról a nagy létszámú társadalmi csoportról, amelyiket akár digitális leszakadónak is nevezhetünk.
A konferencián nagy örömünkre a TanárBlogot működtető csapat két képviselője (Prievara Tibor és Nádori Gergely) is jelen lesz, előadást és szekciókat is tartanak a 21. századi pedagógia gyakorlatáról. A legnagyobb módszertani portál hetedik éve működik naprakész információkkal, ötletekkel, továbbképzésekkel a magyar pedagógusok életében, vitathatatlan népszerűségüket igazolja a napi 2 ezer látogató. Prievara Tibor az online közösségekről, Nádori Gergely pedig a természettudományos tárgyak tanításában alkalmazható IKT-s módszerekről vezet szekciót.
Plenáris előadást tart a konferencián Veszelszki Ágnes, a Netszótár szerkesztője, aki a digitális nyelvhasználatról beszél. A Netszótár, amelyről a Digitális nemzedék konferencia 2013 egyik szekciójában hangzott el egy igen érdekes előadás, a digitális (magán)kommunikáció szókészletének új feldolgozása. A folyamatosan változó és bővülő szótári elemeket több mint két év munkával az ELTE BTK-n működő Kommunikáció: internet és média műhely tagjai rendezték kötetté (Eötvös Kiadó, 2012).
A tanulás új felfogásában és gyakorlatában a tudásmegosztás szerepéről, az oktatás szereplői közötti párbeszéd, az egymástól való tanulás fontosságáról beszél plenáris előadásában B. Tier Noémi, a Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoportjának munkatársa, kiemelve ebben a folyamatban a pedagógusok kulcsfontosságú szerepét. Az elmúlt években az egész életen át tartó tanulási programokban felhalmozódott tudás és tapasztalat visszaforgatása számos, a napi pedagógiai gyakorlatot támogató jó példát hívott életre, a pedagógusok által írt Módszertani ötletgyűjteménytől  a konferencián bemutatott Digitális Módszertárig. Az itt lévő, pedagógusok által feltöltött ötletek a tanulást támogató előnyök felismerésére fókuszálva az IKT eszközök kreatív használatát, azok tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazását mutatják be számtalan módszertani ötleten keresztül. A plenáris előadás keretében egy rövid díjátadóra is sor kerül, a kiemelkedő ötletek feltöltői Digitális Pedagógus Díjat kapnak. A díjazott ötletek a délután folyamán Ollé János vezetésével két szekcióban is bemutatkoznak.
A digitális nemzedék megváltozott képességeinek fejlesztését segítik azok a módszerek, amelyekkel a Gyarmathy Éva által vezetett beszédes című „Szirtek és szakadékok között járunk” szekció foglalkozik. Jelen lesz heterogén csoportokkal komoly eredményeket elérő hejőkeresztúri iskola igazgatója Kovácsné Nagy Emese, és elfogadta meghívásunkat Polgár Judit, világhírű sakkozó, aki speciális tananyagot dolgozott ki a sakkal történő fejlesztésre. Az egyre szélesebb körben terjedő tananyag a digitális generáció egyik gyenge oldalát, a rendszerben való gondolkodást hivatott erősíteni.
Külön munkacsoport szerveződik az óvodában és az alapozó szakaszban bevált jó gyakorlatok, módszerek bemutatására (Tarné Éder Marianna moderálásával).
„Tények és kamuk” címet viseli az a szekció, ahol bemutatásra kerül a Történelemtanárok Egylete által létrehozott, a történelmi tévhitek eloszlatását célzó nagysikerű „Tényleg!?” portál. Ugyanebben a munkacsoportban hangzik el előadás arról, hogy miként alkalmazhatók az USC Soá Alapítvány által felvett videó-interjúk az iskolai oktatásban. A szekciót Kopcsik István vezeti. A két bemutatóhoz kapcsolódó vita (Miklósi László moderálásával) az internet használatával kapcsolatos lehetőségeket és buktatókat próbálja majd számba venni.
A Mozaik Kiadó (a konferencia egyik támogatója) egy szekciófoglalkozás keretében mutatja be integrált digitális oktatási rendszerét (Merényi László), s a bemutatóhoz a módszeregyüttes iskolai gyakorlatban történő beválását igazoló pedagógusi tapasztalatok is kapcsolódnak.
Napjaink történéseiből kiemelkedik az információs és kommunikációs technológiák egyre meghatározóbb szerepe, éppen ezért célszerű megvizsgálni, vajon az új eszközök, lehetőségek hogyan segíthetnék elő az ideálishoz közelítő iskola megalkotását. A Buda András által moderált Vágyaink iskolája című szekció két pályázat, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete által szervezett „Változó iskola” esszé/novellaíró pályázat és az X Kommunikációs Központ által meghirdetett “Lájksuli”pályázat résztvevői, szervezői segítségével igyekszik megválaszolni a kérdést.

A konferencián mutatjuk be a Digitális de_generáció című gyűjteményes kötet új, bővített és átdolgozott kiadását (szerkesztők: Szekszárdi Júlia, Lévai Dóra és Tóth-Mózer Szilvia, kiadja az Underground Kiadó), amelyben már a  Digitális pedagógus konferencia 2012, valamint a Digitális nemzedék konferencia 2013 keretében elhangzott előadások anyaga is olvasható lesz.

A konferencia időpontja: 2013. május 25-e, szombat
A konferencia helyszíne: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
A konferencia weboldala: digitalispedagogus.hu

Programbizottság:
Lévai Dóra (a programbizottság elnöke, ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ)
B. Tier Noémi (Tempus Közalapítvány)
Szekszárdi Júlia (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete)

Szervezők:
Kabos Klára (ELTE PPK)
Tarné Éder Marianna (Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium)