Program

Digitális pedagógus konferencia 2013
2013. május 25-e, 9:00-17:30-ig, ELTE PPK

9:00-10:00 Regisztráció
10:00-10:15 (Aula) Megnyitó, dékáni köszöntő
10:20-11:50 (Aula) Plenáris előadások
10:20-10:50 Buda András: Pedagógusok az információs társadalomban
10:50-11:20 Veszelszki Ágnes: Digitális pedagógus – digitális nyelvhasználat?
11:20-11:50 Prievara Tibor: 21. századi pedagógia a gyakorlatban
11:50-12:20 B. Tier Noémi: Kreatív tudásmegosztás – Ötletbörzétől a Digitális Módszertárig
12:20-12:30 (Aula) Digitális de_generáció c. könyv könyvbemutatója
12:30-13:00 Ebédszünet
13:00-14:00 (Aula) “Műveltség és tudásépítés a digitális korban” – kerekasztal beszélgetés
(Bácsi János, Gergelyi Katalin, Gyarmathy Éva, Knausz Imre)
Moderátor: Szivák Judit
14:15-15:45 Szekciófoglalkozások/1.
IKT eszközök kreatív használata – pedagógusok digitális módszertani ötletei (Kazy 214.)
Szekcióvezető: Ollé János
Guba András: Helyünk a világegyetemben (IKT eszközökkel támogatott témakör 9. évfolyamon földrajz tantárgyból)
Tóthné Bán Gyöngyi: A Skype motivációs szerepe az idegen nyelv tanulásában (Hogyan segítheti egy online videóprogram a gyerekek nyelvtanulását?)
Egri Józsefné: Szavak nélkül (Kreatív történetalkotás és feldolgozás IKT eszközök bevonásával)
Várnai Tímea: “Kreatív Internet” angol órán (Személyre szabott internet funkciók a tanulási-tanítási folyamat szolgálatában digitális bennszülöttek számára)
Laczkó Mária: Mobiltelefon a magyar órán? (Az okostelefonok a hangtan és a helyesírás tanításában/tanulásában)
Online közösségek (Kazy 305.)
Szekcióvezető: Prievara Tibor
Bedő Andrea – Tóth Klára: Online közösségek működése, működtetése
Bedő Ferenc: Virtuális közösségek tanároknak és diákoknak egy sokat tudó keretrendszerrel
StudentsMeet — kutatás, innováció, 21. századi képességek a gyakorlatban. Diákok rövid előadásai
A digitális bennszülöttek képességei: szirtek és szakadékok között járunk (Kazy 115.)
Szekcióvezető: Gyarmathy Éva
Gyarmathy Éva: Problémafelvetés – társas és önálló tanulás a digitális korban, bevált gondolkodásfejlesztési módszerek
Kovácsné Nagy Emese: A Hejőkeresztúri Modell – a tanulói aktivitás és a társas kapcsolatok erősítése heterogén csoportokban
Polgár Judit: A rendszerben való gondolkodás fejlesztése a sakk segítségével (eszközök, módszerek , gyakorlati tapasztalatok)
“Vágyaink iskolája” (Kazy 407.)
Milyen legyen az iskola a pedagógusok szerint, és mire vágynak a diákok? Interaktív beszélgetés a “Változó iskola” és a “Lájksuli” pályázatok résztvevőivel, szervezőivel.
A beszélgetést vezeti: Buda András
Digitális osztályterem – jó gyakorlatok az alapozó szakaszban (Kazy 113.)
Szekcióvezető: Tarné Éder Marianna
Ujhelyiné Szeverényi Irma: Örömpedagógia – Egyéni fejlesztés a 21. század osztálytermében
Benedekné Fekete Hajnalka: IKT tanulókör kisiskolásoknak
Haba Anikó: Versike program
Nagy Ildikó: Játékos tevékenységek interaktív táblán az óvodában
Kis Anita: IKT-s élet digitális tábla nélkül
Vindics Péterné: Digitális tananyagok, digitális tábla nélkül
16:00-17:30 Szekciófoglalkozások/2.
IKT eszközök kreatív használata – pedagógusok digitális módszertani ötletei (Kazy 214.)
Szekcióvezető: Ollé János
Tarczal-Márta Edit: A Magyar Nyelv Napja (XXI. századi képességek fejlesztése 5. osztályban google dokumentumok segítségével, virtuális osztályteremben)
Vit Olivér: Budapest a térképasztalon – a történelem viharában (Önálló tananyagformálás – diákok terepmunkáján alapuló interaktív térképek tervezése)
Csobánka Zsuzsa: Semmi (Kortárs irodalom feldolgozása IKT eszközökkel és projektmódszerrel)
Nagy Ildikó Mária, Ujhelyiné Szeverényi Irma: Egyszerű és nagyszerű (Élménypillanatok a muzsikában IKT eszközökkel támogatott tehetséggondozás az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben)
Tóth Anna: Projektmunka a kémiaórán – a levegő témakör feldolgozása (Tanulás digitális osztályteremben – a kooperáció egy lehetséges példája)
Kísérletek környező világunk megismerésére és megértésére (Kazy 113.)
Szekcióvezető: Nádori Gergely
Rudas Anita, Szabadi Zoltán: Zöld kémiaóra IKT eszközökkel
Härtlein Károly: Digitális fizika
Koren Balázs: GeoGebra, a látható matematika
Piláth Károly: Filléres mérések IKT eszközökkel a fizikaórán
Tények és kamuk – történelem, társadalom, internet (Kazy 305.)
Szekcióvezető: Kopcsik István
Miklósi László: Tényleg!(?) egy új internetes portál
Farkas Kinga Ágnes: Videointerjúk az oktatásban
Lehetőségek és csapdahelyzetek (metodikai kérdések, tapasztalatcsere, vita)
„MozaLearn: integrált digitális oktatási rendszer az iskolai gyakorlatban”  (Kazy 115.)
Szekcióvezető: Szekszárdi Júlia
Merényi László: Színvonalas módszerek – hatékony együttgondolkodás a tanóra megszervezéséhez
Tarné Éder Marianna: “Nem csak digitális tankönyv” – Miért szeretik a gyerekek?