Támogatóink

Meló-Diák Taneszközcentrum

Családi vállalkozásunkat 1990-ben alapítottuk. Napjainkban öt országban 26 munkatárssal több mint 3.000-féle taneszközzel szolgáljuk az iskolai oktató-nevelő munkát. Magyarország, Románia, Szlovákia, Ukrajna és Lengyelország közoktatási intézményének többségével folyamatos a partneri kapcsolatunk. Az általunk kínált taneszközök piacvezető választékot nyújtanak a Nemzeti Alaptantervekben meghatározott eszközök beszerzésére. Funkciójukat garantálja a HUNDIDAC Szövetség és Worlddidac Szövetség minősítései és nemzetközi díjazásai. Szolgáltatásunk minőségében meghatározó vállalkozásunk több évtizedes pedagógus múltja és elkötelezettsége. Igyekeztünk olyan taneszközöket gyártani és forgalmazni, amelyek felkeltik a tanulók és tanárok érdeklődését. Újszerűségükkel és esztétikai kivitelezésükkel reméljük, hogy sok örömet és élményt nyújtanak az iskolákban. A taneszközcentrum honlapja itt érhető el.

Modern Iskola

Oktatási magazin intézményvezetőknek, pedagógusoknak. A magazin honlapja itt érhető el.

 

Underground Kiadó

Örömmel készítettük el és mutatjuk be a konferencián a digitális nemzedék elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tanulmánykötetet. Az Underground Kiadó azért jött létre, hogy kiszolgálja – többek között – iskolák, pedagógusok, képző helyek, diákok, szakmai konferenciák egyedi igényeit, személyre szabottan hozzon létre tankönyveket, szakkönyveket, jegyzeteket, albumokat, feladatgyűjteményeket, szöveg-gyűjteményeket. Elérhetők vagyunk az alábbi linken.

Mindennapi Pszichológia

Kéthavonta megjelenő, az igényes nagyközönségnek és az érdeklődő szakembereknek szóló 68 oldalas, színes folyóiratunk – amely kizárólag pszichológiai tárgyú vagy lélektani megközelítésű cikkeket közöl, – létrehozásának pillanatától érdekes, élvezetes, ugyanakkor tudományosan hiteles írásokkal, a szenzációhajhász és az olvashatatlanul tudományos stílust egyaránt elkerülve kíván szólni olvasóihoz. A magazin célja, hogy segítsen megérteni tetteink, döntéseink mozgatórugóit, a bennünk és körülöttünk zajló világot, a magunk és mások örömeit, gondjait – egyszóval a maga eszközeivel segítse jobbá tenni életünket. Lapunkban a gyermekkort, az oktatást-nevelést, a párkapcsolatokat stb. érintő témák mellett aktuális eseményeket elemző cikkek, érdekes emberekkel, nemzetközi hírű magyar és külföldi tudósokkal készült interjúk is helyet kapnak, rendszeresen tudósítjuk olvasóinkat a hazai és nemzetközi kutatóműhelyek munkájáról, s mára már klasszikussá vált kutatásokat éppúgy bemutatunk, mint még be nem fejezett, “félidős” vizsgálatokat, szakmai konferenciákon, rendezvényeken elhangzott újdonságokat is. Elérhetők vagyunk az alábbi linken. Ugyanitt lehet feliratkozni hírlevelünkre is.

Mimio

A Mimio magyarországi képviselete azzal a céllal alakult, hogy a hazai oktatási intézmények részére a legmodernebb interaktív technológiára épülő megfoldásokat kínáljon. A Mimio díjnyertes fejlesztése a hordozható MimioTeach – interaktív eszköz (fehértábla digitalizáló), mellyel bármely fehértábla felületét egy PC és projektor segítségével interaktív táblává alakíthatjuk. A kínálatban megtalálhatók még a Magyarországon gyártott MimioBoard interaktív táblák, a MimioPad digitális palatábla, a MimioVote feleltető rendszer és a MimioView dokumentumkamera is. Filozófiánk: Egyszerűen tanítani! Honlapunk itt érhető el.

Digitális Tananyag Kft.

Újdonságaink közül is kiemelendő a tankönyv független Oktatási Hivatal által tankönyvvé nyilvánított feladat-gyűjtemények:

• Digitális magyar nyelvi, irodalmi és kommunikációs feladatgyűjtemény 1-4. osztály
• Digitális magyar nyelvi, irodalmi és kommunikációs feladatgyűjtemény 5-8. osztály
• Digitális matematikai feladatgyűjtemény 1-4. osztály
• Digitális matematikai feladatgyűjtemény 5-8. osztály
• Digitális fizikai feladatgyűjtemény 7-8. osztály
• Digitális kémiai feladatgyűjtemény 7-8. osztály

További újdonságunk a természettudományos oktatás feldolgozását segítő szemléltető oktatófilmek:
• Iskolai kémiai kísérletek
• Iskolai fizikai kísérletek

Újdonságainkat megtekinthetik weboldalunkon.

X-Admin

Az Apple évtizedek óta kiemelt figyelmet szentel az oktatás területére, ezért folyamatosan keresi a kapcsolódási pontokat az oktatással, a modern digitális technika és a kreativitás területén. Új és innovatív megoldásokat kínál egy modern, professzionális, mégis egyszerű környezetben a tanárok és diákok számára. Az Apple-alapú alkalmazások egyre nagyobb szerepet kapnak a hazai oktatásban.

Proaktív módon, aktív szerepet vállalunk a hazai oktatás tudás alapú fejlődését elősegítő hatékony Apple oktatási infrastruktúrák kialakításában, üzemeltetésében és a kapcsolódó tanácsadásban.
A hardverek mellett az oktatási intézmények és a tanárok felismerték, hogy a szoftverekben rejlő lehetőségeket kihasználva dinamikusabbá, interaktívabbá és szemléletesebbé tehetik az oktatást; arról nem is beszélve, hogy a szoftverek a tanulást, a felkészülést is megkönnyítik a diákok számára.Az Adobe mindig is kiemelten kezelte az oktatás témakörét, ezért alakította ki speciális oktatási licenckonstrukcióit, amelyek lehetőséget biztosítanak az intézményeknek, a tanároknak és a diákoknak, hogy rendkívül kedvező feltételek mellett juthassanak az Adobe grafikai, nyomdaipari, webes, audiovizuális és oktatási szoftvereihez. További részletes információk a honlapon, valamint a szoftver.hu/license/edu oldalán.