A konferenciáról

Az információs társadalomban, a digitális generációk tanítóiként és nevelőiként számtalan olyan kérdéssel és megoldandó feladattal találkozunk, amelyeknek nagy része az infokommunikációs eszközök és web2.0-ás szolgáltatások használatának módszertani és technikai különbségeire vezethető vissza. Az IKT használata befolyásolja az olvasási, kommunikációs, információfeldolgozási, tanulási szokásainkat; átalakítja mindennapjainkat.

A pedagógus szerepét az információs társadalomban újra kell értelmeznünk: a korábbi szerepfelfogások és elvárások mellett megjelennek újak, amelyekkel azelőtt nem szembesülhettünk. A tanár többé nem jelenhet meg az osztályban a tudás és az információk egyedüli és kizárólagos forrásaként, és nem csupán az iskola falain belül tanulhatnak a diákok.

A konferencián az alábbi kérdésekre szeretnénk választ találni:

  • Miben áll a pedagógus szerepe az információs társadalomban, melyek a hagyományosan megőrzendő, illetve a változások által megkívánt új elemei?
  • Hogyan alakul át az infokommunikációs társadalomban a tanítás és tanulás fogalma, milyen helyet foglal el ebben a folyamatban az iskola?
  • Milyen ismeretekkel, képességekkel és attitűdökkel (kompetenciákkal) rendelkezzenek a pedagógusoknak ahhoz, hogy az információs társadalom hiteles, tudatos információfeldolgozói, -közvetítői, tanítói és nevelői legyenek, képesek legyenek érdemben hatni a digitális kor megváltozott, de semmiképpen sem homogénnek tekinthető nemzedékére?

A konferencia időpontja: 2012. május 26-a, szombat
A konferencia helyszíne: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

A konferencia témakörei:

  • A pedagógusok feladatai és lehetőségei az információs társadalomban
  • A digitális generációk nevelése és oktatása
  • A pedagógusok IKT-kompetenciája
  • Pedagógusszerepek az iskolában és az intézmény falain kívül
  • A pedagógus szakmai tevékenységének webes megjelenése
  • Jó gyakorlatok az IKT-eszközök iskolai használatában

Programbizottság:
Lévai Dóra (a programbizottság elnöke, ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ)
Ollé János (ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ)
Peer Krisztina (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete).
Szekszárdi Júlia (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete)
Tóth-Mózer Szilvia (ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ)

Szervezők:

ELTE PPK, Iskolapedagógiai Központ, Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete

Szakmai partnereink:

Magyartanárok Egyesülete Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Mindennapi Pszichológia Fordulópont
Nemzeti Tankönyvkiadó